ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ

ul. Kardynała Wyszyńskiego 18

78-200 Białogard

NIP 672 209 53 03

REGON 385 254 452

tel. sekretariat 94 35 79 800

email: zgkim@bialogard.info

elektroniczna skrzynka podawcza 
lista adresów skrytek na platformie ePUAP: 
/zgkim_bialogard/domyslna 
/zgkim_bialogard/skrytkaESP

Dni i godziny urzędowania: 
poniedziałek - piatek od godz. 7.00 do 15.00

Przyjęcia interesantów: 
Administratorzy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 10.00 
oraz od 13.00 do 15.00 
Pozostali pracownicy codziennie w godzinach urzędowania


Numery alarmowe:

Pogotowie hydrauliczne (w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00) - 604 833 206, (w dni świąteczne i dni wolne od pracy) - 733 500 820

Pogotowie elektryczne (w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00, w dni świąteczne i dni wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 21.00) - 605 365 449 lub 506 912 182


Informacja o numerach rachunków bankowych jednostki prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Białogardzie obowiązujących od 01.02.2020 r.:

26 8562 0007 0003 4555 2000 0010 - rachunek podstawowy obejmujący wpłaty z tytułu:

  • czynszu za najem lokali komunalnych (mieszkalne, użytkowe, komórki, garaże)
  • czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych (ogródki przydomowe, grunty pod garaż, pawilony handlowe)
  • rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim
  • dzierżawy powierzchni reklamowych
  • opłat cmentarnych (pochówki, ekshumacje, przedłużenia prawa do grobu, rezerwacje miejsc grzebalnych)
  • zakupu drewna opałowego
  • opłat za odbiór psa ze schroniska

68 8562 0007 0003 4555 2000 0030 - rachunek dla wpłat kaucji, wadiów, zabezpieczeń