Przejdź do treści

Ogłoszenie - warunki uczestnictwa w przetargu

33 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 - formularz oferty

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 - wzór umowy

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 -wzór protokołu odbioru

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

Ocena techniczna pojazdu

14.3 MBPobierzPodgląd pliku