Przejdź do treści

UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 15 stycznia 2020 r . w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Białogard

273 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXII/189/2020 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 1 lipca 2020 r . w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

50 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Białogard

134 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard

270 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA BIAŁOGARDU z dnia 1 kwietnia 2020 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Białogard

148 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA XV/156/2000 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARD z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania komunalnych budynków i lokali użytkowych

1.3 MBPobierzPodgląd pliku